அய்யனார் கோயில்

ஸ்ரீ மெய்க்கமுடைய அய்யனார் கோயில் (Ayyanar)

குடமுழுக்கு விழா

கர ஆண்டு ஐப்பசி மாதம் ௨௮ (28ம் நாள்), நவம்பர் 14, 2011

Sri Meikkamudaiya Iyyanar Koil Consecration on November 14, 2011 after an extensive renovation by the villagers of

Kasangadu, Mannankadu and Regunathapuram

காசாங்காடு, மன்னங்காடு, இரெகுநாதபுரம்

திருப்பணிக் குழுவினரும், கிராமத்தினரும் இணைந்து நடத்திய

ஸ்ரீ மெய்க்கமுடைய அய்யனார் ஆலய அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகம்

இக்கோயிலின் முதன்மைக் கடவுள் மெய்க்கமுடைய ஐய்யனார், துணைவியர் பூர்ணாம்பிகா மற்றும் புஷ்களாம்பிகா ஆகியோர்

The prime deity Meikkamudaiya Ayyanaar with consorts, Sri Poornambika and Sri Pushkalambika,

in the sanctum sanctorum of the temple

நெடுஞ்சாலையிலிருந்து கோயிலுக்குச் செல்லும் சாலையில் அமைந்துள்ள நுழைவாயில்

Temple's main entrance arch at the highway junction

கோயில் பசுமையான சோலையால் சூழப்பட்டுள்ளது

The temple is located in the meadows in the midst of rich vegetation

குடமுழுக்குக்குச் சற்றுமுன், கோயிலின் பின்புறத் தோற்றம்

A view from west (behind the temple) as the priests perform pre-consecration rituals

கோயிலின் வடபுறத் தோற்றம்

A view from the north

வடகிழக்கு மூலையிலிருந்து கோயிலின் கோபுரத் தோற்றம்

A closeup view of the Vimanam from the northeast

மேகமூட்டமான வானின் கீழ் வேதியர் குடமுழுக்காற்றுகின்றனர்

The moment of Consecration, the Kumbabishekam

குடமுழுக்குக்குப் பிந்திய சடங்குகள்

Post-consecration rituals

குடமுழுக்குக்குச் சற்று பின், திருப்பணிக் குழுவினரும் வேதியரும் கீழிறங்குகின்றனர்,

மற்றும் பக்தர், ஆர்வலர் கூட்டத்தில் ஒரு பகுதி

Priests and the organizers descend by make-shift ladder after the Consecration and part of the crowd is in the foreground

குடமுழுக்குக்குப் பின் மூல அறையில் மூலஸ்தான கும்பாபிஷேகச் சடங்குகள் நிகழும் சமயத்தில் கோயிலின் பின்புறம்

A view from west while the post-consecration rituals proceed in the sanctorum

அர்த்த மண்டபத்திலிருந்து பார்க்கும்போது மூல அறையின் தோற்றம்

A view of sanctorum from hall in the front

பெருமண்டபத்திலிருந்து பார்க்கும்போது மூல அறையின் தூரத்தோற்றம்

A view of sanctorum from Mahamandapam

முன்புறத்திலிருந்து கோயிலின் தோற்றம். குதிரைகள் முதன்மைக் கடவுளின் வாகனம்

A view from the front yard. Representing the belief - the saddled horses with quivers are for the prime deity

கோவிலை ஒட்டி அமைத்துள்ள கரும்பு வயல்கள்

Lush sugarcane fields in the south of the temple

அழகு நிறைந்த கரும்பின் இலைகள்

Closeup - sugarcanes

கோயிலுக்குக் கிழக்கில் அமைந்துள்ள தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள அன்னதானப் பந்தல்

Located in the east is a makeshift Pandal for Annadhanam, to provide free food for the devotees. Kitchen is on the right

'

Mannankadu (Mannangadu) Updated December 7, 2011