நிகழ்ச்சிகள்
News & Events

மன்னங்காடு பொங்கல் விழா 2019

*

சந்தி தெருப்பெருக்கும் சாத்திரம் கற்போம் II
Summer clean up of Aadi Draavidar Street in Manankadu East on June 23, 2018 by local residents

*

கடல்வாழ் நுண்ணுயிரிகள் பற்றி முனைவர் சிவகுமார் (அண்ணா பல்கலைக்கழகம், திருச்சி) அவர்களின் 

அகில இந்திய வானொலியின் அறிவியல் உரைAudio - June 10, 2016

*

மலை வேம்பு

வெளியூரிலிருந்து புதிய மரவகை - Melia dubia (Malai Vembu) in Mannankadu

*

எம். எஸ். முத்துசாமி அவர்கள் மறைவு 

 Former postmaster of Mannankadu, Mr. M. S. Muthusamy passed away on September 17, 2015

*

மன்னங்காடு பொங்கல் விழா 2015

*

மன்னங்காடு மாணவ சாதனையாளர்கள் 2014 - Student Achievers of Mannankadu 2015

*
"சந்தி தெருப்பெருக்கும் சாத்திரம் கற்போம்"
Summer clean up of Aadi Draavidar Street in Manankadu East on May 30, 2013 by local residents

*