நிகழ்ச்சிகள்

News & Events

பொங்கல் விழா 2021, Pongal Vizha 2021 NEW

பொங்கல் விழா 2020, Pongal Vizha 2020

மன்னங்காடு பொங்கல் விழா 2019

*

சந்தி தெருப்பெருக்கும் சாத்திரம் கற்போம் II

Summer clean up of Aadi Draavidar Street in Manankadu East on June 23, 2018 by local residents

*

கடல்வாழ் நுண்ணுயிரிகள் பற்றி முனைவர் சிவகுமார் (அண்ணா பல்கலைக்கழகம், திருச்சி) அவர்களின்

அகில இந்திய வானொலியின் அறிவியல் உரை - Audio - June 10, 2016.

*

மலை வேம்பு

வெளியூரிலிருந்து புதிய மரவகை - Melia dubia (Malai Vembu) in Mannankadu

*

எம். எஸ். முத்துசாமி அவர்கள் மறைவு

Former postmaster of Mannankadu, Mr. M. S. Muthusamy passed away on September 17, 2015

*

மன்னங்காடு பொங்கல் விழா 2015

*

மன்னங்காடு மாணவ சாதனையாளர்கள் 2014 - Student Achievers of Mannankadu 2015

*

"சந்தி தெருப்பெருக்கும் சாத்திரம் கற்போம்"

Summer clean up of Aadi Draavidar Street in Manankadu East on May 30, 2013 by local residents

*

Rare Diseases Day - அரிய நோய்கள் நாள், February 28, 2013

Panchayat Union Primary School, Mannankadu

*

மன்னங்காடு பொங்கல் விழா 2013

*

Rare Diseases Day - அரிய நோய்கள் நாள், February 29, 2012

Panchayat Union Middle School, Mannankadu

*

அறிவியல் நாள் நிகழ்ச்சி - 2012, Science Day Clebrations