'மன்னை முனீஸ்வரா' பக்திப் பாடல்கள் 
'Mannai Muneeswara' - Devotional Songs on Muniyan and associate deities of Mannankadu East Muniyan Koil Complex.

வாட்டாகுடி கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்த 'இசையரசர்' தஷி அவர்கள் மன்னங்காடு முனியன் மற்றும் உடனுறை கடவுள்களைப் பற்றிய பக்திப் பாடல்களை இசையமைத்து வெளியிட்டிருக்கிறார்.

தஷி பல்வேறு மொழிப் படங்களில் இசையமைத்த அனுபவம் பெற்றவர். 2006ஆம் ஆண்டிற்கான கேரள மாநில சிறந்த பின்னணி இசைக்கான திரைப்பட விருது வழங்கப் பட்டிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. 'மன்னை முனீஸ்வரா' பக்திப் பாடல் தொகுப்பை மன்னங்காடு இணைய தளத்தில் வெளியிடுவதில் பெருமை கொள்கிறோம். பாடல் தொகுப்பை வெளியிட்ட 'கிரண் ஸ்டுடியோ'விற்கு நன்றி. 

'Isaiyarasar' Thashi is an accomplished music director of films in various languages. Thashi who hails from nearby Vattakudi village has composed music for songs on the deities of Mannankadu Munian Koil Complex and has released them as a devotional CD album. Thashi was recipient of many awards including 2006 Kerala state film award for the best background score for the film `Thantra'. We are proud to host his compositions on our website and would like to thank Kiran Studio, the presenter of 'Mannai Muneeswara' music album.

Click PLAY, one at a time

2.SaamiEngaSaami.MDasan.Subathra.Thashi

The gadget spec URL could not be found
சாமி எங்க சாமி... Saami Enga Saami... 

 

3.EnPaattai.MSugan.KKarna.SKiran.Thashi

The gadget spec URL could not be found
என் பாட்டைக் கேட்டு நீ... En Paattaikkettu Nee...

4.Mukkaalam.RBharathi.PDharshiniThashi

The gadget spec URL could not be found
முக்காலம் அறிகின்ற... Mukkaalam Arikindra...

5.EnnaiNaadu.VKrishanan.RukminiA.Thashi

The gadget spec URL could not be found
என்னை நாடு... Ennai Naadu Ennai Naadu...

6.Mannankaattu.KVendhan.SRengaraj.Thashi

The gadget spec URL could not be found
மன்னங்காட்டு முனியரே... Mannankaattu Muniyare...

7.Vaazhmunees...ALingam.CharlesR.Thashi

The gadget spec URL could not be found
வாழ்முனீஸ்வரா நெஞ்சில்... Vaazhmuneeswara Nenjil...

Click PLAY, one at a time

Ć
1KarumuniSemmuni.SK.KKarna.mp3
(6145k)
Duraiswamy Navaneetham,
Feb 8, 2014, 12:39 AM
Ć
2.SaamiEngaSaami.MDasan.Subathra.mp3
(3663k)
Duraiswamy Navaneetham,
Feb 8, 2014, 12:40 AM
Ć
3.EnPaattai.MSugan.KKarna.SKiran.mp3
(4425k)
Duraiswamy Navaneetham,
Feb 8, 2014, 12:42 AM
Ć
4.Mukkaalam.Rajabharathi.Priyadharshini.mp3
(3098k)
Duraiswamy Navaneetham,
Feb 8, 2014, 12:43 AM
Ć
5.EnnaiNaadu.VKrishanan.RukminiA.mp3
(3024k)
Duraiswamy Navaneetham,
Feb 8, 2014, 12:44 AM
Ć
6.Mannankaattu.KVendhan.SRengaraj.mp3
(3282k)
Duraiswamy Navaneetham,
Feb 8, 2014, 12:46 AM
Ć
7.Vaazhmuneeswara.Amirthalingam.CharlesRaj.mp3
(4695k)
Duraiswamy Navaneetham,
Feb 8, 2014, 12:47 AM