அடைக்கனாத்தார்
(
அடைக்கலம்காத்தார், அடைக்கலம்காத்த ஐயனார்)
Adaikkalamkaathaar, Adaikkalamkaatha Iyanaar

மன்னங்காடு கிராமத்தின் வடகிழக்குப் பகுதியில் குளக்கரையில் அமைந்துள்ள அடைக்கனாத்தார் கோயில் ஓர் உள்ளூர் வழிபாட்டுத்தலமாகும். கிராமத்தின் கிழக்குப் பகுதியில் வசிக்கும் மக்களால் சிறப்படையும் இத்தலம் கட்டடங்கள் எதுவுமின்றி எளிமையாகக் காட்சியளிக்கிறது. முன்பு அடர்ந்த காட்டுக்குள் இக்கோயில் அமைந்திருந்ததாக பெரியோர் கூறுவார். சுமார் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்புகூட ஊரின் வேறெங்கும் இல்லாத அளவுக்கு அடர்த்தியான மரங்களால் இத்தலம் சூழப்பட்டிருந்தது. அடர் மரங்கள் படிப்படியாகக் களையப்பட்டு சுற்றுப்புறங்கள் விளைநிலங்களாக்கப் பட்டுள்ளன. அடைக்கனாத்தார் குளம் என்றழைக்கப்படும் குளத்தின் கீழ்கரையின் ஒருபகுதியில் புதர்களால் சூழப்பட்ட ஒரு சில பனை, கூந்தல்பனை மரங்களுள்ள ஒரு சிறிய மேட்டு நிலப்பரப்புதான் இந்த வழிபாட்டுத் தலத்தின் தற்போதைய விசாலம். 

Adaikkanaathaar (Adaikkalamkaathaar) is a local place of worship in an open area on the eastern bank of Adaikkanaathaar pond. It is located in the northeastern part of Mannankadu village in the Thanjavur district of Tamil Nadu, India. According to elders of the village, this prayer location was once in the midst of thick vegetation. Even a few decades ago, this area had dense growth. Used for public human bathing the pond (Kulam) had fairly wide banks lined with trees. Currently the entire area is nearly barren. The wide eastern embankment of the pond is now removed and a makeshift earthen partition has replaced it. This latter modification cannot withstand any pressure that will be exerted by water, if the pond is allowed to its past capacity. Due to these developments this Adaikkanaathaar worship location is confined to a mound of few square meters surrounded by sparse bush and a few palm trees.

இத்தலத்தில் கிழக்கு நோக்கி அமைந்த இந்த பீடம்தான் வழிபாட்டிட முதன்மைப்பகுதி. இரண்டு படிகளைக்கொண்ட இப்பீடம் செங்கற்களால் கட்டப்பட்டுள்ளது. வலப்பகுதியில் மூன்று தொங்கும் விளக்குகளும் ஒரு குத்துவிளக்கும் உள்ளன. அடைக்கனாத்தாருக்கென தனிச் சிலை இருந்ததாகத் தெரியவில்லை. ஆடுகளும் கோழிகளும் அடைக்கனாத்தாருக்கு அவ்வப்போது காணிக்கையாக்கப் படுகின்றன. (பீடத்தில் சில பிள்ளையார் உருவமாதிரிகள் அடுத்தடுத்து இடம்பெற்றிருப்பது வியப்பிற்குரியது! கடந்த சில வருடங்களாக ஊருக்குள் பிள்ளையார் சதுர்த்தி எனப்படும் மகாராஷ்ட்ராவில் தோன்றிய விழா ஆங்காங்கே நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த உள்ளூர் விழாக்களுக்கும் இந்த சிலைகளுக்கும் தொடர்பிருக்கக் கூடும்).

Close-up view of sanctorum, the main prayer pedestal of the Adaikkanaathaar worship area. No statue was in this location earlier. These Pillaiyaar (Lord Ganesh) figurines appear to be an anomaly and may be the consequence of practice of new non-native festival in recent years in the village.

அடக்கனாத்தார் வழிபாட்டுப் பகுதியைச் சூழ்ந்துள்ள புதர். Bush around the main prayer location.

கீழ்பகுதியில் அமைந்துள்ள மதலைகள். Life-size horse and other statues adorn the eastern part of worship area.

அடைக்கனாத்தார் குளத்தின் கீழ்கரையில் மதலைகள் (இடது), வழிபாட்டிடம் (வலது).
Adaikkanaathaar worship place is located on this mound o
n the eastern bank of the Adaikkanaathaar Kulam.

அடைக்கனாத்தார் குளத்தின் கீழ்கரையில் வழிபாட்டு இடத்திற்கும் சாலைக்கும் இடையில் இருந்த அகலமான கரை அப்புறப் படுத்தப்பட்டு சிறிய வரப்பு  (இடது ஓரம்) போன்ற தடுப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Another part of the eastern bank was the walkway that connects the Adaikkanaathaar worship mound with the nearest road. Due to the removal of this walkway, there is no direct access  to the worship place anymore.

அடைக்கனாத்தார் குளத்தின் வடமேற்குக் கரையிலிருந்து வழிபாட்டிடத்தைக் காணும் காட்சி. விசாலமான அடைக்கனாத்தார் குளம் கரையின்றி நீர்வற்றி ஆடு மாடுகளுக்கு மேய்விடமாக ள்ளது.
The general view of the Adaikkanaathaar worship location as seen from the northwestern corner of the bank of the Kulam. Since most of the eastern bank (the walkway) has been removed, the once expansive pond can no longer be filled to its past capacity. It is now a shallow grazing area.

Mannankadu (Mannangadu)                                                                                                                                This page was created on Feb 14, 2013